top of page

PDPL PERSONAL DATA PROTECTION LAW

nedi_color.png

PROTECTION OF PERSONAL DATA

Nedi Tekstil San. Trade Ltd. Sti.Protection of personal data is among our top priorities. In this regard, Nedi Textile, presents the following explanations to the attention of you, our valued customers, suppliers and all interested parties using our website, in order to fulfill the disclosure obligation arising from Article 10 of the Personal Data Protection Law No. 6698 (“KVKK”).​_d04a07d8- 9cd1-3239-9149-20813d6c673b_​​

20/1 30/1 40/1

1. Nedi Tekstil’in kişisel verileri toplamasının yasal dayanağı nedir?

The personal data of our customers and third parties who use our website are processed in accordance with the provisions of the KVKK, the Turkish Penal Code and the relevant legislation, especially the Constitution of the Republic of Turkey.​​

 

2. What methods does Nedi Tekstil use to collect personal data?

Although your personal data may differ in terms of the nature of the service, product or commercial activity offered by Nedi Tekstil, you may submit your personal data verbally, in writing and electronically, by means of automatic or non-automatic methods, events and fairs, social media channels, our websites, applications for loyalty programs. It is processed in accordance with the consent of the persons and the provisions of the legislation.

 

We would like to remind you that the website https://www.neditekstil.com​​ is a site that uses cookies. https://www.neditekstil.com​ in order to provide better service to its visitors, to make its visitors and members benefit from membership and benefits, and within the framework of its legal obligation, the purposes and scope determined by this Privacy/Personal Data Protection Disclosure Provided that it is not used outside, it will collect and process your browsing information, share it with third parties when necessary and store it securely. Information about the cookies we use to collect your browsing information will be given via a "pop-up screen" when you log in to the website for the first time or install the mobile application on your phone or tablet.​

 

You can remove persistent cookies and reject both session cookies and persistent cookies by following the instructions given in the "help" file of your internet browser or by visiting "www.allaboutcookies.org" or "www.youronlinechoices.eu". If you refuse persistent or session cookies, you can continue to use the website, but you may not be able to access all functions of the website or your access may be limited.

 

Nedi Tekstil San. Trade Ltd. Sti.It can record the internet movements within the site in order to ensure that the people who visit these sites perform their visits on the sites in accordance with the purpose of their visit, through its own https://www.neditekstil.com/​.

 

3. Nedi Tekstil San. Trade Ltd. Sti. For what purposes does it use personal data?

Nedi Tekstil San. Trade Ltd. Sti.,may record, store, update, disclose, transfer, classify and process your personal information to third parties in cases and to the extent permitted by the legislation.​

 

We process your personal data for the following purposes:

 • Sports Outdoor Socks
 • işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

 • etkinliklerde ve fuarlarda tarafınızla iletişime geçebilmek için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

 • elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

 • sosyal medya mecralarında ve diğer mecralarda soru, görüş ve önerilerin değerlendirilebilmesi, müşteri memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi,

 • açık rıza vermeniz halinde reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderebilmek,

 • Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. ait tesislerin güvenliğini ve denetimini sağlamak,

 • Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nin ticari ve iş stratejilerinin belirlemek ve uygulamak,

 • KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

 

4. Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti kişisel verilerinizi nasıl koruyor?

 • General Usage: Generally, cotton or cotton is mainly designed for daily life and sports purposes. They are socks produced in different techniques with special R&D studies in accordance with certain sports branches. There are towels and supporting sections in different parts of the socks according to the sport. Softness, hardness and grip degrees are developed especially according to the sport. The structure and texture in the heel, toes, foot cavity and other parts of the foot are selected according to the sport., Varieties used in endurance sports. This group of socks also includes features that provide high performance. Technically advanced and advanced production technologies are used. Special yarns are produced for this type of socks. 3-ply yarn production or especially softened areas can be designed. It is specially developed for the protection of foot health. The technical quality of the stocking is increased with the recipes used in the yarn variety developed and it creates a wide range of usage areas.
 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma

 • Especially outdor products in this group have a wide range of recipes and varieties.
 • doğru ve gerektiğinde güncel olma

 • belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme

 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma

 • ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme
  ilkelerini gözetmektedir.

Bu ilkeler doğrultusunda Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. ile paylaşılan kişisel veriler, Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nin gözetimi ve kontrolü altındadır. Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması metninde belirtilen amaçlar dahilinde kişisel verileri işlemekte ve işlediği verilerin güvenliğini sağlayabilmek adına gerekli her türlü teknik ve idari önlemi almaktadır.

For whom: Men, Women and Children

5. Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti kişisel verilerinizi paylaşıyor mu?

Contents

Müşterilerimize ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak müşterimizin açık onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, izin dahilinde gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilere ilgili iş ortaklarımızla KVKK’nın 8. ve 9. maddesi uyarınca paylaşılabilmektedir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninin 4 numaralı paragrafında belirtilen önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, doğrudan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu olmadığını beyan eder.

 

6. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

 

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

işlenip işlenmediğini öğrenme,
işlenmişse bilgi talep etme,
işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti’ye iletmeniz durumunda Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti’ye talebinizi yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinize dair açıklamaları içeren talebinizi Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti www.neditekstil.com adresindeki formu doldurarak, Terazidere Mahallesi, Sema Sokak, No:16 Kat:1 Bayrampaşa 34035 İstanbul adresine yazılı olarak başvurarak iletebileceğiniz gibi noter kanalıyla da iletebilirsiniz.

 

7. Kişisel verilerle ilgili mevzuat değişikliklerinden nasıl haberdar olabilirim?

 

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar Nedi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti
yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

 

8. How can I be sure that the data is kept up to date and correct?

 

Pursuant to Article 4 of KVKKNedi Tekstil San. Trade Ltd. Sti.has the obligation to keep your personal data accurate and up-to-date. In this contextNedi Tekstil San. Trade Ltd. Sti.In order for our customers to fulfill their obligations arising from the current legislation,Nedi Tekstil San. Trade Ltd. Sti.must share accurate and up-to-date data with If your data changes in any way, please contact us through the communication channels mentioned above and update your data.​​

bottom of page